Siirry yhteenvetoon

Sija 1

8
Lammin pitäjän asutuskehityksen rekonstruointi ryhmäkylistä hajakyliin 1694-1855
Riihiranta, Juha
Pehmeäkantinen
208 Sivua
ISBN 978-951-568-275-8
€ 32,00
sis. alv., ei sisällä toimituskuluja
  • Kuvaus
  • Kirjailija
  • Arvostelut (0)

Lammin pitäjän asutuskehityksen rekonstruointi ryhmäkylistä hajakyliin 1694-1855

Asutusrakenteen historiasta ja kerroksellisuudesta kertovaa aineistoa tarvitaan monilla aloilla, kuten maankäytön suunnittelussa, historian- ja maisemantutkimuksessa sekä arkeologiassa. Käytettävissä olevaan historialliseen kartta-aineistoon liittyy paljon puutteita ja rajoituksia, ja niinpä suomalaisasumukset on merkitty karttoja kattavammin ja yhteismitallisemmin erilaisiin väestöluetteloihin paikoin 1900-luvun alkupuoliskolle asti.

Kirjassa selvitetään, miten historiallisten väestöluetteloiden sisältämiä paikkatietoja voidaan hyödyntää uuden ajan maaseutuasutuksen paikantamisessa. Väestöluettelotietojen avulla rekonstruoidaan etelähämäläisen Lammin pitäjän asutuskehitystä.

Väestöluetteloiden sisältämiä epäsuoria sijaintitietoja, kuten talon- ja torpannimiä, geokoodataan digitaaliseksi paikkatiedoksi Lammin asutuskehityksen kannalta keskeisinä murrosajankohtina ryhmäkyläajasta hajakyläaikaan. Geokoodauksen viiteaineistoina käytetään eri-ikäisiä suurimittakaavaisia karttoja, kiinteistönmuodostumistietoja, asumusten haltijaketjuja ja asumusnimien sijaintiviittauksia. Käytettyjä menetelmiä ja lähteitä selostetaan kylä- ja asumuskohtaisesti.

Merkittävälle osalle väestöluetteloihin kirjatuista lammilaisasumuksista esitetään yksityiskohtainen sijainti poikkileikkausvuosina 1694, 1773 ja 1855. Ensimmäinen ajankohta kuvaa aikaa ennen ruotujako- ja torpparilaitosta, toinen aikaa ennen isojakoa ja talonpoikaistorppia sekä kolmas torpparilaitoksen suuruuden ja toisaalta isojaon jälkeistä siirtotila-aikaa. Vastaavia menetelmiä voidaan käyttää maaseutuasutuksen paikantamisessa myös muilla alueilla. Väestöluettelotiedot tuovat lisäarvoa erityisesti 1800-luvun asutuksen tarkastelemiseen ja maaseudun haja-asutuskehityksen tutkimiseen.

Kirjassa on yhteensä 33 mittakaavassa 1:40 000 (A4) tuotettua värillistä rekonstruktiokarttaa Lammin asutuksesta vuosina 1694, 1773 ja 1855. Lisäksi kirja sisältää lähes sata mustavalkoista otetta Lammin alueelta valmistetuista kartoista 1600-luvulta 1900-luvulle.

Juha Riihiranta

Juha Riihiranta (s. 1985) on lammilaissyntyinen maanmittausinsinööri (ylempi AMK), joka työskentelee projektipäällikkönä ja asiantuntijana maankäytön suunnitteluun liittyvissä tehtävissä. Hänen erityisosaamistaan on historiallisen paikkatiedon tuottaminen ja analysoiminen. Hän on tutkinut harrastuksena Lammin ja sen naapuripitäjien kotiseutuhistoriaa yli kymmenen vuoden ajan. Jatko-opintoihin liittyvässä opinnäytetyössään hän tutki historiallisten väestöluettelotietojen hyödyntämismahdollisuuksia uuden ajan asutuksen paikantamisessa ja pitkän ajan asutuskehityksen rekonstruoinnissa. Lammin pitäjä valikoitui luontevasti myös tämän tutkimuksen kohdealueeksi.

Kirjautuminen myBoD-tilille