Liikkuvan kaluston sähköhydrauliikka

Liikkuvan kaluston sähköhydrauliikka

Electrohydraulics of the moving workmachines

Eero Aula, Pertti Mikkonen

ePUB

16,1 MB

DRM: Vesileimaus

ISBN-13: 9789527053027

Kustantaja: Tekniikane

Julkaistu: 11.03.2021

Kieli: suomi

Arvostelu::
0%
24,99 €

sis. alv.

Heti ladattavissa

Ota huomioon, että tätä e-kirjaa ei ole mahdollista lukea Amazon Kindle -lukulaitteella, vaan ainoastaan laitteilla, joiden software mahdollistaa ePub-tiedostojen avaamisen ja lukemisen. Lisätietoja

Julkaise oma kirjasi!

Julkaise oma kirjasi BoD:n kautta painettuna kirjana ja e-kirjana.

Lue lisää
Kirjassa käsitellään ikivanhan mutta samalla mitä nykyaikaisimman voimansiirtomenetelmän, hydrauliikan perusteita siinä laajuudessa, mitä koneiden käyttäjät, korjaajat ja kunnossapitäjät ammattillisen osaamisensa perustaksi tarvitsevat. Aihepiireinä ovat hydrauliikan ja sekä sähkön peruskäsitteet, komponenttien rakenteet ja toimintaperiaatteet sekä alalla vaadittava nestemekaniikka ja hydrauliikan sähköinen ohjaus.

Kirjan tekemisessä on tavoiteltu metsä-, maanrakennus- ja työkonehydrauliikan teorioiden, toimintaperiaatteiden, vianetsinnän ja kunnossapitomenetelmien yksinkertaistamista niin, että aineisto sopii mahdollisimman hyvin perusopeiksi ja täydentämään hydrauliikan valmistajien merkkikohtaisia huolto- ja korjausohjeita.

Kirja soveltuu raskaskalustomekaanikon ammattitutkinnon perusopintoihin sekä auto-, metsä- ja työkonetekniikan alojen perustutkintojen toisen ja kolmannen vuoden opintoihin. Kirja on tarkoitettu sekä oppilaitos- että omatoimiseen opiskeluun ja käsikirjakäyttöön.
Eero Aula

Eero Aula

Metsä- ja työkoneiden käytön ja kunnossapidon opettajana, lehtorina, osaston ja koulun johtajana Hirvaan metsäkonekoulussa, Rovaniemen metsäoppilaitos ja Lapin ammattiopisto, samaa oppilaitosta eri nimillä 1968-2009.

Metsä- ja työkoneiden käytön ja kunnossapidon kouluttajana Sambiassa 1979, Ammattikasvatushallitus

Metsä- ja työkoneiden käytön ja kunnossapidon asiantuntijana Sambiassa 1980-1982, Ulkoministeriö

Koulutus- ja auto- ja konekorjaamoasiantuntijana Sambiassa 1986, Ammattikasvatuhallitus

FAO:n maanrakennus- ja metsäkoneiden käytön, kunnossapidon ja koulutuksen konsulttina Bhutanissa 1986, Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Vehicle Maintenance Specialist, Tansania 1987-1988. Auto- ja työkoneasiantuntijana Jaakko Pöyry Oy:n palveluksessa.

Autojen ja metsäkoneiden, Sisu ja Timberjack, käytön ja kunnossapidon asiantuntijana ja kouluttajana koillis-Kiinassa Manchuriassa 1997, maatalousministeriö.

Autoteknikon tutkinto 1968, Rovaniemen Teknillinen Oppilaitos. Opettajatutkinto 1971, Metsähallitus. Pätevyys metsäoppilaitosten koneinsinöörin virkaan, Opetusministeriö 1984.

Pertti Mikkonen

Pertti Mikkonen

Kirjan toinen kirjoittaja autoteknikko Pertti Mikkonen on kouluttanut raskaan ajoneuvo- ja työkonetekniikan asentajia ammattioppilaitosten työnopettajana, ammatinopettajana, aikuiskouluttajana ja koulutusten kehittäjänä toimien lähes 40 vuotta. Erityisinä painopistealueina ovat olleet pneumaattiset, sähköiset ja hydrauliset järjestelmät. Koulutukset ja tuotekehityshankkeet on tehty yhteistyössä huoltokouluttajien, suunnittelijoiden ja korjaamohenkilöstön kanssa.
Toiminta onnettomuustutkijana ja Sisu- Auton korjaamo-organisaation huoltokouluttajana ovat merkittävästi avartaneet näkemystä korjaamoiden arjesta. Kahdessa oppilaitoksessa toteutetut yhteensä noin 500 ammattitutkintoon valmenavaa korjaamoilla työskentelevien asentajien kouluttamista ovat osaltaan luoneet selkeän käsityksen todellista koulutustarpeista.
Tampereen Aikuiskoulutuskeskukseen yhteistyössä alan johtavien yritysten ja työkonekorjaamoiden kanssa toteutettu hydrauliikkakoulutushalli on palvellut ammatin kannalta olennaisten asioiden hallintaa ja merkkiorganisaatioiden omien kouluttajien kanssa yhteistyössä pidetyt koulutukset ovat syventäneet osaamista.
Luettelo kaikista yhteistyökumppaneista olisi pitkä ja kaikkia ei voitaisi mitenkään huomioida joten osoitettakoon lämmin kiitos kaikille jotka ovat jollain tavalla osallistuneet vuosin saatossa näihin kehityshankkeisiin. Motto. "yksi plus yksi on vähintään kolme".

Kirjasta ei ole ilmestynyt lehdistöarvosteluja.

Kirjoita oma arvostelu
Kirjaudu sisään täällä kirjoittaaksesi arvostelun.