New Age

New Age

Opas uushenkisyyteen

Teo Mäkelä

ePUB

560,2 KB

DRM: Vesileimaus

ISBN-13: 9789528012832

Kustantaja: Books on Demand

Julkaistu: 11.06.2018

Kieli: suomi

Arvostelu::
0%
19,99 €

sis. alv.

Heti ladattavissa

Ota huomioon, että tätä e-kirjaa ei ole mahdollista lukea Amazon Kindle -lukulaitteella, vaan ainoastaan laitteilla, joiden software mahdollistaa ePub-tiedostojen avaamisen ja lukemisen. Lisätietoja

Julkaise oma kirjasi!

Julkaise oma kirjasi BoD:n kautta painettuna kirjana ja e-kirjana.

Lue lisää
New Age tuli tunnetuksi 1980-luvulla, mutta sen filosofiset juuret ulottuvat kauas historiaan. Nykyisin monet uushenkisyyden käytännöt ja ajatukset ovat integroituneet osaksi yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Mutta miten new age -ajattelussa pohjimmiltaan maailma ja todellisuus nähdään? Miten se poikkeaa tieteellisestä maailmankatsomuksesta? Millaisia arvoja new agen kannattajilla on?
Teo Mäkelän kirja tarjoaa lukijalle ruohonjuuritason näkökulman uushenkisyyden historiaan ja nykyisyyteen, yhdistettynä uusimpiin tutkimuksiin. Kirja perustuu Teo Mäkelän omiin havaintoihin suomalaisesta 2000-luvun uushenkisyydestä, sekä yli sataan lähteeseen, joiden joukossa on useita arvostettuja tieteellisiä tutkimuksia. Kirjassa on noin 700 viittausta.

Kirjan pääosa koostuu 222 hakusanaa sisältävästä sanastosta, joka kattaa kaikki yleisimmät new age -käsitteet. Sisältää myös laajan henkilö- ja kirjallisuushakemiston.

Kirja on valittu vuoden 2018 rajatietokirjaksi
Teo Mäkelä

Teo Mäkelä

Teo Mäkelä on uushenkisyyden ja länsimaisen esoterian
harrastajatutkija, joka on aiemmin kirjoittanut henkisyyteen, rajatietoon ja historiaan liittyvistä aiheista aktiivisesti suomenkielisessä Wikipediassa.

New Age – opas uushenkisyyteen

Ultra-lehti

marraskuuta 2018

Silloin tällöin sattuu käteen kirja, josta ihmettelee että kas kun ei tällaista jo aikaisemmin ole suomeksi tehty. Tälle Teo Mäkelän kokoamalle tietoteokselle new age -kulttuurista eli ns. uushenkisyydestä onkin selkeä paikkansa ehkä parhaiten juuri tänä päivänä, jolloin uushenkisen maailmankatsomuksen mitä moninaisimmat ilmenemismuodot ovat osa nykyihmisten normaalia elämää. Vielä puoli vuosisataa sitten esoteeriset tai spiritistiset harrastukset olivat huomiota herättäviä poikkeusilmiöitä, mutta 1960–70-luvuilla länsimaissa alkoi kasvaa kiinnostus vaihtoehtoilmiöihin, ei pelkästään henkisyyteen tai uskontoihin liittyviin vaan myös esimerkiksi hyvän terveyden ylläpitoon, rajatieteisiin ja jopa politiikkaankin. Valtavirtojen nähtiin useilla elämänalueilla alkavan viedä väärään suuntaan, joten muun muassa hippiliikkeen ja yleisen henkisen vapautumisen myötä uuden ajan ajattelutavat yleistyivät.

Kirjan alkupuolella tekijä pohtii ja selvittää laajasti new age -käsitteen sisältöjä ja joutuu monta kertaa toteamaan, ettei ole helppoa lyhyesti määritellä uushenkisyyttä. Edes englanninkielen termi "new age" ja suomenkielen "uushenkisyys" eivät täysin vastaa toisiaan. Eri tutkimuksissa on kuitenkin koottu tuon otsikon alle määrättyjä tunnusomaisia perusasenteita ja ideoita, joita Mäkelän kirja esittelee. Koska new age ei ole yhtenäinen oppi, uskonto tai filosofia, sen pintaa saa raapia monelta taholta edes jonkinlaisen kokonaiskuvan saamiseksi, ja mielestäni Mäkelä tekee tässä parhaansa.

New agen kehityshistorian esittelyjaksossa tulevat esitellyiksi alan klassikkonimet sekä useat vähemmänkin esillä olleet filosofit, tutkijat ja kirjoittajat sekä järjestöt ja julkaisut. Teksti antaa hyvän yleiskuvan aiheesta, ja kiinnostuksen herätessä on helppo tutustua yksityiskohtiin muista lähteistä. Tähän auttaa myös kirjan lopussa oleva new ageen liittyvien henkilöiden luettelo sekä alan internetsivustojen lista. Jotkin aihepiirit saavat – ilmeisesti tekijän oman kiinnostuksen vuoksi – hiukan laajemman esittelyn; mutta olkoon niin. Kirkon tutkimuskeskuksen ja Ultra-lehden yhteistyönä vuonna 2011 toteutetun lukijatutkimuksen ja muutamien muidenkin kyselyiden tulokset kertovat mielenkiintoisella tavalla uuden ajan eri suuntausten yleisyydestä.

Kirjan pääosan täyttää 222 hakusanaa käsittävä sanasto, jossa suhteellisen monipuolisesti esitellään new age
-ajattelun keskeisiä termejä.

Rajatiedon alalla toimiville ja vaihtoehtohenkisyydestä kiinnostuneille tämä kirja on ehdoton yleissivistyksen lähde, joka avartaa näkökulmia moneen suuntaan.

Kirjoita oma arvostelu
Kirjaudu sisään täällä kirjoittaaksesi arvostelun.