Oppilaan tuki I

Oppilaan tuki I

Käytännön vinkkejä parempaan oppilaantuntemukseen ja opettaja-oppilas -vuorovaikutukseen

Johanna Mäki-Havulinna, Kristiina Kydén

Oppiminen & kielet

ePUB

1.020,5 KB

DRM: Vesileimaus

ISBN-13: 9789526947914

Kustantaja: Oppimisen käytännön tuki - Lobelia ry,

Julkaistu: 27.07.2020

Kieli: suomi

Arvostelu::
0%
5,99 €

sis. alv.

Heti ladattavissa

Ota huomioon, että tätä e-kirjaa ei ole mahdollista lukea Amazon Kindle -lukulaitteella, vaan ainoastaan laitteilla, joiden software mahdollistaa ePub-tiedostojen avaamisen ja lukemisen. Lisätietoja

Julkaise oma kirjasi!

Julkaise oma kirjasi BoD:n kautta painettuna kirjana ja e-kirjana.

Lue lisää
Iloa oppimiseen - Mielenkiintoinen matka oppilaan tukemisen arkeen!
Opettajien työtehtävät ovat lisääntyneet ja samalla opetuksen resurssit ovat vähentyneet. Viranomaismääräykset ja peruskoulun jatkuva uudistuminen tuovat opettajan arkeen haasteita. Tilanne on kuormittava, jos perusopetuksen ihannemallit kohtaavat opettajan vaikeassa tilanteessa, jossa koulujen sisäilmaongelmat, ahtaat luokkahuoneet, ainainen kiire ja työn paljous ovat opettajan todellista arkea. Toisaalta opettaja pärjää arjessa, kun hänellä on vahva ammatti-identiteetti ja selkeä näkemys omasta tehtävästään oppilaiden parissa. Hänelle jää voimavaroja vahvistaa osaamistaan, ja hän voi kokea koulun arjen vaikeuksistaan huolimatta mielekkäänä.
Oppilaan tuki I on tarkoitettu tukemaan opettajaa juuri näissä arjen haasteissa opettajan asiantuntijuutta ja opettajuutta arvostaen.
Oppilaan tuki I -kirjassa kaksi erityisopettajaa jakaa vuosien varrella karttuneita kokemuksiaan erityisesti yläkoulun näkökulmasta käsin. Toinen kirjan tekijöista, Johanna Mäki-Havulinna, perehtyi väitöskirjassaan opettaja-oppilas -vuorovaikutukseen. Tutkimuksen tärkeimpiä tuloksia oli huomio siitä, miten suuri merkitys opettajan vuorovaikutustaidoilla on opetuksen laatuun ja omaan opettajuuteen. Tämä ajatus on ollut lähtökohtana ideoitaessa Oppilaan tuki I -kirjan teemoja. Kirjassa esitellään pääkohdat oppilaalle peruskoulussa annettavasta kolmiportaisesta tuesta. Tuen suunnittelun lähtökohtana ovat oppilaantuntemus ja opettaja-oppilas -vuorovaikutus. Tuki pystytään kohdistamaan tehokkaasti, kun nämä kaksi osa-aluetta ovat opettajan hallussa.
Kirjassa Oppilaan tuki II käsitellään keskeisiä tuen muotoja yksityiskohtaisemmin ja perehdytään peruspedagogiikan näkökulmasta tuen antamiseen oppimisessa. Kirja ilmestyy syksyllä 2020. Kirjan kustantajana on Oppimisen käytännön tuki - Lobelia ry.
Johanna Mäki-Havulinna

Johanna Mäki-Havulinna

Johanna Mäki-Havulinnan kymmenien vuosien kokemus opetus- ja kasvatusalalla kulminoituu hänen teksteissään. Mäki-Havulinnan kiinnostus opetusmateriaalin kirjoittamiseen juontaa juurensa hänen uraansa kouluttajana ja erityisopettajana. Hän väitteli kasvatustieteen tohtoriksi keväällä 2018. Tutkimusajanjaksostaan Mäki-Havulinnalle kertyi opetusmateriaalia, jonka hän halusi näin liittää muun materiaalin lisäksi yksiin kansiin kirjaksi.

Kristiina Kydén

Kristiina Kydén

Kristiina Kydén on toiminut peruskoulussa päätoimisesti erityisopettajana vuodesta 2002 lähtien. Hän on toiminut 19 vuotta yläkoulussa. Pedagogiikasta ja alan ilmiöistä Kydén innostui 2000-luvun taitteessa valmistuttuaan ensin aineenopettajaksi ja vähän myöhemmin erityisopettajaksi. Kydénillä on kokemusta taidehistorian alan artikkeleiden kirjoittamisesta ja toimittamisesta. Kydénin kiinnostus kirjoittamiseen on jatkunut, ja näin hänen kymmenien vuosien opetus- ja kasvatusalan kokemuksensa kulminoituu tekstinä yksiin kansiin kirjaksi.

Kirjasta ei ole ilmestynyt lehdistöarvosteluja.

Kirjoita oma arvostelu
Kirjaudu sisään täällä kirjoittaaksesi arvostelun.
Search engine powered by ElasticSuite