Energiapolitiikka

Ympäristön kunnioittaminen on olennainen osa yritysfilosofiaamme. Raaka-aineet ja energia eivät ole ehtymättömiä, joten toimimalla säästäväisesti ja huolellisesti mahdollistamme hyvän tulevaisuuden seuraaville sukupolville.

Ympäristötietoisuuden yhdistäminen taloudellisesti kannattavaan liiketoimintaan on meille itsestäänselvyys. Siksi käytämme tuotannolle tärkeitä resursseja kuten raaka-aineita, vettä, energiaa ja ilmaa ympäristöä säästäen. Kirjan valmistus on lähtökohtaisesti energiaintensiivinen prosessi, joka kuluttaa paljon sähköä. Hankinnoissamme panostamme mahdollisimman energiatehokkaisiin ja raaka-aineita säästäviin laitteisiin. Olemme huomanneet, että panostamalla energiatehokkuuteen säästämme parhaiten resursseja, ja tältä pohjalta olemme kehittäneet yrityksemme energiapolitiikan.

Energiapolitiikallamme yrityksemme sitoutuu vähentämään erityisesti tuotannosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä ja energiankulutusta kestävästi ja pysyvästi pitäen kiinni lainmukaisista vaatimuksista sekä omista tavoitteistamme. Yritysjohdon vuosittain asettamat energiatavoitteet perustuvat vuoden 2013 kulutus- ja tuotantotilastoihin sekä tavoitteiden taloudelliseen kannattavuuteen. Varmistamme, että käytössämme on riittävät keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Vaadittavat puitteet luodaan hyödyntämällä nykyisiä johtamisrakenteita, ottamalla käyttöön energianhallintajärjestelmä sekä rakentamalla energiatiedonkeruujärjestelmä. Seuraamme, arvioimme ja parannamme jatkuvasti prosessiemme ja toimintamme energiatehokkuutta. Koko henkilöstömme tukema energiatiimi suunnittelee ja toteuttaa energiansäästötoimenpiteet, joiden tulokset analysoidaan ja arvioidaan säännöllisesti.

Energiapolitiikkamme toteuttamiseksi jokaisen työntekijämme panos on välttämätön. Siksi pidämme huolen, että olennainen informaatio on koko henkilöstömme saatavilla ja sitoutamme työntekijämme energiatavoitteiden toteuttamiseen.

Energiapolitiikka koskee yrityksemme kaikkia osa-alueita ja toimintoja tasevaatimusten rajoissa ja tähtää energiankulutuksen optimoinnin jatkuvaan parantamiseen.

Kirjautuminen myBoD-tilille