kirjoituskilpailun "nuoruus. nyt" osalllistumisehdot

Nämä osallistumisehdot koskevat kirjoituskilpailua "Nuoruus. Nyt.", jonka järjestäjä on Books on Demand GmbH (In de Tarpen 42, DE-22848 Norderstedt, jäljempänä ”BoD”). Aihetta voi lähestyä luovasti kirjoittamalla fiktiivisen tarinan, faktaa tai omia kokemuksia, runon tai minkä muotoisen tekstin vaan, joka itsestä tuntuu luontevalta. BoD saa kirjoituskilpailun järjestämiseen tukea Lukukeskukselta (Lukukeskus, Villakivi, Linnunlauluntie 7, 00530 Helsinki, jäljempänä Lukukeskus). Lukukeskuksen tehtävä on edistää lukutaitoa ja tukea pitkäjänteistä lukemista. Lukukeskus toimii lukemisen ja lukutaidon asiantuntijana ja tarjoaa palveluja muille lukemiseen liittyville toimijoille. 

1. Osallistuminen

 • Kirjoituskilpailuun osallistuminen on maksutonta.
 • Kilpailuun voivat osallistua 13-19-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. BoD:n työntekijät ja heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua kirjoituskilpailuun. Kukin osallistuja saa osallistua vain yhden kerran.  
 • Osallistumisaika on 26.10.2020–31.12.2020.
 • Osallistuminen edellyttää, että 
  • osallistuja kirjoittaa tekstin aiheesta ”Nuoruus. Nyt.” ja lähettää sen Word- tai Open Office -tiedostona sähköpostitse osoitteeseen markkinointi@bod.fi. Sähköpostiin on sisällytettävä teksti ”Olen tutustunut osallistumisehtoihin ja hyväksyn ne”,
  • aihetta voi lähestyä luovasti kirjoittamalla fiktiivisen tarinan, faktaa tai omia kokemuksia, runon tai minkä muotoisen tekstin vaan, joka itsestä tuntuu luontevalta,
  • suomeksi kirjoitetun tekstin pituus on 1500 - 7500 merkkiä sisältäen välilyönnit,
  • osallistuja ilmoittaa kirjoittajanimensä (etu- ja sukunimi, jotka voidaan liittää julkaisuun). 
 • Tekstin tulee olla osallistujan itsensä tekemä ja osallistujalla on oltava sisältöön rajoittamattomat oikeudet. Sisältöön ei saa kohdistua kolmansien osapuolten oikeuksia, eikä sen julkaiseminen saa loukata kolmansien osapuolten oikeuksia. Jos kolmas osapuoli esittää vaatimuksia oikeuksiensa loukkaamisen suhteen, osallistuja vapauttaa BoD:n ja Lukukeskuksen kaikista tähän liittyvistä kolmannen osapuolen vaatimuksista.
 • Osallistuja myöntää BoD:lle ja Lukukeskukselle ajallisesti 31.12.2022 asti rajatun ja sisällöllisesti rajoittamattoman ja siirrettävissä olevan oikeuden osallistujan lähettämän sisällön muokkaamiseen näiden osallistumisehtojen mukaisesti, monistamiseen, levittämiseen, julkisesti saataville asettamiseen ja käyttämiseen mainontatarkoituksissa. Tämän jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti vuodella kerrallaan, ellei joku osallistujista irtisano sopimusta 3 kuukauden irtisanomisajalla. Osallistuja ei saa sisällön julkaisemisesta rahallista korvausta tai osuutta, kirjan tuotto ohjataan nuorten Lukufiilis-kirjallisuuslehden toimintaan. BoD ja Lukukeskus saavat liittää varsinaiseen sisältöön sekä kirjoituskilpailun mainontatoimenpiteisiin liittyvien julkaisujen yhteyteen BoD:n tai Lukukeskuksen valitsemia BoD:n ja Lukukeskuksen tekstejä, grafiikoita, merkkejä ja logoja, ja ilmaista, että kyse on BoD:n järjestämästä ja Lukukeskuksen tukemasta kirjoituskilpailusta. 

2. Tuomariston tekemä valinta, voittajan valitseminen ja ilmoittaminen

 • Neljän asiantuntijan muodostama tuomaristo (BoD:n Saara Golombek, Lukufiiliksen Sofia Blomberg ja kirjailijat Marisha Rasi-Koskinen ja Jyri Paretskoi) valitsee kaikista osallistujien osallistumisaikana sähköpostitse lähettämistä sisällöistä 7.2.2021 mennessä 15 tekstiä, joista he pitävät eniten. Rasi-Koskinen ja Paretskoi valitsevat näistä teksteistä yhden suosikkitekstinsä kilpailun voittajatekstiksi. 
 • BoD ilmoittaa voittajalle sähköpostitse viimeistään 15.2.2021 voitosta.
 • Kaikkiin 15 parhaaksi valittuun tekstiin tehdään kielenhuolto ja BoD ja Lukukeskus kokoavat nämä voittajatekstit myöhemmin keväällä 2021 julkaistavaksi kirjaksi. Kirja tulee kirjakauppojen ja kirjastojen saataville ja siitä saatava tuotto ohjataan nuorten Lukufiilis-kirjallisuuslehden toimintaan. 
 • Kaikki kirjoittajat, joiden teksti pääsee mukaan kirjaan saavat 2 painettua kappaletta em. kirjasta.
 • Kilpailun voittajatekstin kirjoittaja saa lisäksi 849 € arvoisen BoD:n Ideal-julkaisupaketin oman kirjan julkaisuun. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi. 
 • BoD saa painavasta syystä sulkea kirjoituskilpailusta pois yksittäisiä osallistujia BoD:n ja kyseisen osallistujan oikeutettujen etujen perusteella.

3. Vastuu

BoD:n ja Lukukeskuksen vastuu osallistujaan nähden rajoittuu tässä kilpailussa etukäteen seuraavasti:

 • BoD ja Lukukeskus ovat korvausvastuussa – oikeusperusteesta riippumatta – vain jos kyseessä on tahallinen toiminta ja törkeä huolimattomuus. Jos on kyse tavanomaisesta huolimattomuudesta, BoD ja lLukukeskus vastaavat vain

a) vahingoista, jotka johtuvat kuolemasta tai ruumiin- tai terveyden vammasta,

b) vahingoista, jotka johtuvat keskeisen sopimusvelvoitteen rikkomisesta (velvoite, jonka täyttäminen ylipäätään vasta mahdollistaa sopimuksen asianmukaisen täyttämisen ja jonka noudattamiseen sopimuskumppani säännöllisesti luottaa ja hänellä on lupa luottaa); tässä tapauksessa BoD:n ja Lukukeskuksen vastuu rajoittuu kuitenkin ennakoitavan, tyypillisesti esiintyvän vahingon korvaamiseen.

 • Edellä esitettyjä vastuun rajoituksia ei sovelleta, jos BoD tai Lukukeskus toimii vilpillisesti tai on myöntänyt takuun. Tämä ei myöskään vaikuta tuotevastuulakiin perustuvaan vastuuseen.

4. Tietosuojailmoitus

Kirjoituskilpailusta vastaava taho on BoD.

 • Osallistujan kirjoituskilpailun yhteydessä antamia tietoja käytetään vain kirjoituskilpailun toteuttamiseen mukaan lukien yllä mainitut mainontatoimenpiteet. Täten tietojen käsittelyn oikeusperuste on kirjoituskilpailun perusteella muodostuva sopimussuhde (GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohta b alakohta). Osallistujan tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita kirjoituskilpailun suorittamiseen, tekstin (mukaan lukien mahdolliset valokuvat) julkaisemiseen tai kauppa- ja verolainsäädännöllisistä syistä.
 • BoD välittää osallistujan tiedot sopimuksen käsittelyn yhteydessä GDPR-asetuksen 28 artiklan mukaisesti palveluntarjoajille, jotka tukevat BoD:ia IT-toiminnoissa (esim. hosting-palvelut, huollot, IT-tuki) ja niihin liittyvissä prosesseissa. BoD:n käyttämät palveluntarjoajat ovat tiukasti BoD:n ohjauksen alaisia ja niitä sitovat asiaankuuluvat sopimukset. Osallistujan oikeuksiin liittyviä tietoja ja BoD:n tietosuojavastaavan yhteystiedot on kerrottu myös osoitteesta www.bod.fi/tietosuoja.html löytyvän BoD:n tietosuojakäytännön kohdissa 7 ja 8.

Kirjautuminen myBoD-tilille