Yleiset sopimusehdot

osallistumiselle kilpailuihin, joita järjestää BoD – Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt.


1. Soveltamisala

Näitä yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä "ehdot") sovelletaan osallistumiseen kilpailuihin, joita järjestää Books on Demand GmbH (jäljempänä "BoD").

2. Osallistuminen

2.1. Osallistuminen on avoin kaikille henkilöille, jotka ovat osallistumisen aikaan vähintään 14 vuotta vanhoja, ja joilla on vakituinen asuinpaikka Suomessa. Alle 14-vuotias osallistuja tarvitsee huoltajaltaan yksiselitteisen luvan osallistua kilpailuun./p>

2.2. BoD:n oikeudelliset edustajat ja työntekijät ja kilpailua palkinnoilla sponsoroivat tahot ja/tai mainostajat tai tapahtuman kumppanit (jäljempänä "kumppanit") sekä heidän perheenjäsenensä sekä järjestäytyneet arvontasivustot/-ryhmät ja muut vastaavat ja näiden jäsenet, eivät voi osallistua kilpailuun.

2.3. Useammat osallistumiset (manuaalisesti tai automatisoidusti tehdyt) suljetaan arvonnasta.

2.4. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse (tai postitse). BoD pidättää oikeuden julkaista voittajan nimen kilpailun verkkosivuilla. Osallistujat hyväksyvät nimensä julkaisun tässä tarkoituksessa.

2.5. BoD:lla on oikeus hylätä osallistuja antamatta tähän syytä tai estää osallistujaa osallistumaan tuleviin kilpailuihin. Näin tehdään erityisesti, jos osallistuja rikkoo näitä osallistumisehtoja tai vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa millään tavalla kilpailuun, erityisesti sen tekniseen toimintaan, tai häiritsee ja/tai manipuloi kilpailua tai yrittää tätä ja/tai yrittää muuten käyttää epäreiluja keinoja.

2.6. Osallistuminen ja voittomahdollisuus eivät riipu tavaroiden tai maksullisten/maksuttomien palveluiden hankinnasta BoD:lta tai osallistujan suostumuksesta vastaanottaa tietoa tuotteista ja tarjouksista BoD:lta.

2.7. Voittaja ei ole oikeutettu voittoonsa eli hän menettää palkinnon, jos voittajaa ei saavuteta sähköpostitse hänen antamaansa sähköpostiosoitetta käyttäen 2 viikon kuluessa, jos hän ei vastaa 2 viikon kuluessa siitä, kun ilmoitus voitosta on lähetetty, tai jos ilmoitusta voitosta ei voida toimittaa.

2.8. Riita-asioiden vieminen tuomioistuimiin on kielletty eikä voittoja voida maksaa käteisellä.

3. Vastuu

3.1. BoD ei ole vastuussa vääristä tiedoista, jotka aiheutuvat ja leviävät osanottajien ja/tai kolmansien osapuolten, mukaan lukien BoD:n kumppanit, vuoksi ja jotka liittyvät kilpailun tietojen lähettämiseen. Erityisesti BoD ei ole vastuussa, jos sähköposti tai tietojen anto (esimerkiksi kilpailun verkkolomakkeessa) ei täytä näissä ehdoissa säädettyjä edellytyksiä tai sivuston teknisiä vaatimuksia, mistä syystä tietoja ei hyväksytä ja/tai tallenneta järjestelmään.

3.2. BoD ei vastaa kolmansien osapuolten tarjouksista, etenkään niiden BoD:n kumppaneiden, jotka mainostavat tai aikovat mainostaa palveluitaan kilpailun sivustolla. BoD ei takaa, että kaikki linkit ja viittaukset, jotka johtavat kilpailun ulkopuolisille sivustoille, ovat tarkkoja tai täydellisiä.

3.3. BoD ei takaa, että kilpailupalvelu tai kulloisenkin kilpailun sivusto on aina saatavilla ja käytettävissä tai että se on sisällöllisesti ja teknisesti virheetön.

3.4. BoD pidättää oikeuden lopettaa kilpailu ennenaikaisesti ja ilmoittamatta osallistujille ja keskeyttää arvonnan tai estää kilpailun sivuston käytön, jos ulkopuolisista vaikutuksista tai teknisestä ongelmasta johtuen turvallista ja sujuvaa kilpailua ei voida taata.

4. Tietosuoja, peruuttamisoikeus

4.1. Jos osallistuja ei anna suostumusta käyttää kilpailuun osallistumisen yhteydessä antamiaan tietoja, mukaan lukien henkilötietoja, muuhun tarkoitukseen, BoD varastoi, käsittelee ja käyttää näitä tietoja sähköisesti koneellisesti luettavassa muodossa ainoastaan arvontatarkoitukseen (erityisesti kilpailun toteutukseen ja voittajan määrittämiseen). Jos kilpailussa on mukana yhteistyökumppani, pidättää BoD oikeuden paljastaa voittajan tietoja yhteistyökumppanille voitonjakoa (erityisesti palkinnon lähettämistä) varten. Lisäksi voittajan tiedot toimitetaan, lainsäädännön asettamien normien rajoissa, kirjanpitoa varten toimivaltaiselle viranomaiselle. BoD tallentaa tiedot vain niin kauaksi kuin on tarpeen ja laki sallii.

4.2. BoD noudattaa osallistujien henkilötietojen keräämisessä, käsittelyssä ja käytössä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Osallistujat voivat milloin tahansa perua suostumuksensa tietojensa varastointiin ja käyttöön sähköpostitse (osoitteessa info@bod.fi). Kilpailuun ei voi osallistua, jos tiedot poistetaan. Jos tietojen poisto rikkoisi lakisääteistä säilytysaikaa, poistamispyynnön kohteena olevia tietoja ei käytetä mihinkään jatkotarkoituksiin ennen kuin poistamisen este poistuu.

5. Loppusäännökset

5.1. Näiden ehtojen poikkeamat ovat voimassa vain kirjallisessa muodossa. Tämä pätee myös poikkeamiseen kirjallisen muodon vaatimuksesta.

5.2. Jos näiden ehtojen yksittäinen määräys on tai muuttuu mitättömäksi ja/tai täytäntöönpanokelvottomaksi, ehtojen muiden osien pätevyys säilyy ennallaan.

5.3. Täytäntöönpano- ja oikeuspaikka on Hampuri, sikäli kuin sopimus tästä on lain mukaan sallittua. BoD pidättää oikeuden asettaa osallistuja vastuuseen myös tämän asuinpaikassa ja muissa toimivaltaisissa tuomioistuimissa Saksassa tai ulkomail

Kirjautuminen myBoD-tilille