Lukunäyte: Yrittäjien oikeusturva ja harkintavallan ulottuvuus verotarkastuskertomuksissa

BoD-kirjakauppaan