Rautakymi
Suosittu

Rautakymi

Talonpoikia, seppiä, lohiylimyksiä

Jouni Jäppinen

Pehmeäkantinen

244 sivua

ISBN-13: 9789529431717

Kustantaja: Jouni Jäppinen

Julkaistu: 21.07.2020

Kieli: suomi

Värillinen sisältö: Kyllä

Arvostelu::
0%
41,90 €

sis. alv. / Toimituskulut

Heti saatavilla

Julkaise oma kirjasi!

Julkaise oma kirjasi BoD:n kautta painettuna kirjana ja e-kirjana.

Lue lisää
Ennen vuotta 1989 itäisen Uudenmaan ja Kymenlaakson rannikolta ei tunnettu montaakaan rautakautista asuinpaikkaa tai hautaa ja irtolöydötkin oli laskettavissa yhden käden sormin. Löydöttömyyden perusteella aluetta ei ole luettu kuuluvaksi rannikon maanviljelysalueisiin. 1990-luvun lopulla tutkittiin ensimmäiset roomalaisajan röykkiöhaudat Pyhtään Strukan kalmistossa. Sittemmin itäisen Uudenmaan ja Kymijokilaakson rautakautisten ja keskiaikaisten löytöjen määrä on lisääntynyt vuosi vuodelta.

Kahden henkilön Rautakymi- työryhmä päätti vuonna 2010 tutkia tulevan Koskenkylä-Kotka valtatien linjan uudelleen, vaikka tielinjalle oli tehty virallinen arkeologinen inventointi jo vuonna 2005. Päätös oli kohtalokas, sillä tielinjalta löytyi kaksi laajaa arkeologista kohdetta. Loviisan Tesjoella sijaitseva Viirankoski osoittautui moniperiodiseksi asuinpaikaksi, kun taas Kymijoen suulta Ahvenkosken Haasianiemestä löytynyt satama oli käytössä keskiajalla. Noin kolmannes kummastakin kohteesta tuhoutui syksyllä 2014 valmistuneen valtatien alle. Rautakymi työryhmä inventoi Porvoon Ilolan ja Pyhtään Huutjärven välisiä jokilaaksoja kahdeksan vuoden ajan. Runsaasti kuvitettu tietokirja luo katsauksen alueen tutkimushistoriaan, ryhmän kokoamaan arkeologiseen aineistoon, uusiin muinaisjäännöksiin, sekä materiaalitutkimusten tuloksiin.
Jouni Jäppinen

Jouni Jäppinen

Jouni Jäppinen on loviisalainen fil.yo, kultaseppä sekä muinaisteknologian tutkija, joka valmistui vuonna 1986 Lahden Kultaseppäkoulusta ja opiskeli sen jälkeen Taideteollisessa Korkeakoulussa, Tampereen yliopistossa ammattikasvatusta ja Turun yliopistossa kulttuurihistoriaa. Rautakymi on Jäppisen kolmas kulttuurihistoriallinen tietokirja.

Recension

Östnyland

syyskuuta 2020

Tacka vet jag personer som vågar gå sin egen väg. En sådan är Jouni Jäppinen, mångsysslare i Abborfors, men framför allt smed. Han har länge fascinerats av järnframställningen och dess långa historia. Något som fått honom att konkret återuppliva konsten att framställa järn ur limonit, s.k. sjö- eller myrmalm.

(---) Jag är varken arkeolog eller mineralog, men vågar påstå att Jäppinens styrka ligger i att han kombinerar sitt arkeologiska intresse med gediget kunnande ifråga om järnframställning och -hantering. En arkeometallurgisk sakkunskap så imponeande att han torde ha få likar, också internationellt. Det gör att han kan analysera fynden, såväl smidda fö- remål från olika tider som slagg och andra spår av smidesverksamhet, med en kunskap som få arkeologer fynd.

(---) Som helhet utgör projektet Rautakymi något av ett enmansuniversitet. Jäppinen är tillsvidare formellt endast hum.kand. men hans bok klår mången doktorsavhandling i djup och nytänkande. Att han också gett ut den på eget förlag, och själv står för ombrytning och layout, är helt konsekvent. Jäppinen är väl medveten om att smedjan alltid varit ett kraftcen- trum, bildligt och bokstavligt.

(---) Jäppinen är väl medveten om att smedjan alltid varit ett kraftcentrum, bildligt och bokstavligt, något han tidigare beskrivit i boken ”Pajan hämärästä: Sepän kulttuurihistoriaa” (2014).
Förmågan att tillverka och härda stål gav smeden makt. Han var stark också bokstavligen, för jobbet är tungt. Men också farlig eftersom smeden hade kunskap om hur man tämjde järnet med hjälp av eld och kemi. Smederna förstod att utnyttja det, och framställde sig gärna som schamaner. Det gjorde att man enligt Jäppinen ofta tog sig friheter, t.ex. i förhållande till kyrkan och andra auktoriteter. Något av den sturskheten finns också i Rautakymi. Likt en annan Ilmarinen har Jäppinen vid sin ässja hamrat fram en ny fornhistoria. Inte illa, må jag säga.

Thomas Rosenberg

Kirjoita oma arvostelu
Kirjaudu sisään täällä kirjoittaaksesi arvostelun.