Lisätietoja BoD:sta

Saksalainen kirjatukku Libri kehitti vuonna 1997 uraauurtavan konseptin: kirjojen julkaisu tarvepainatusnimekkeinä, saatavilla kaikista kirjakaupoista ja paino tilauksesta alkaen yhdestä kappaleesta. Tänä päivänä BoD on digitaalisen kirjanjulkaisun ja omakustantamisen edelläkävijä ja johtava asiantuntija. Toimimme kahdeksassa Euroopan maassa ja painamme ja jakelemme kirjoja maailmanlaajuisesti. Annamme kustantamoille mahdollisuuden julkaista ja pitää saatavilla nimekkeensä ja kirjailijoita julkaisemaan omat teoksensa, niin painettuina kuin e-kirjoina. Tämä on luonut uuden ulottuvuuden kirjamarkkinoiden nimekkeiden monimuotoisuuteen. 

BoD:n avulla kirjailijat voivat julkaista kustantamoista riippumattomasti kirjansa omakustanteena ja saada kirjakauppojen ja kirjastojen saataville. Kirjailijoilla on päätösvalta teostensa sisällöstä, toteutuksesta ja hinnoittelusta. BoD tarjoaa kirjailijan niin halutessa ammattitaitoista apua kirjan julkaisun jokaisessa vaiheessa. 

Kustantamoilla on tarvepainatuksen ansiosta mahdollista julkaista nimekkeitä ilman taloudellista riskiä. Loppuunmyydyt nimekkeet, uusintapainokset, vähälevikkinen ja kokeellinen kirjallisuus on tarvepainatuksen ja BoD:n jakeluketjun ansiosta mahdollista saada nopeasti ja helposti lukijoiden saataville.

 • BoD-Infografik-FI
 • Ympäristön kunnioittaminen on olennainen osa yritysfilosofiaamme. Raaka-aineet ja energia eivät ole ehtymättömiä, joten toimimalla säästäväisesti ja huolellisesti mahdollistamme hyvän tulevaisuuden seuraaville sukupolville.

  Ympäristötietoisuuden yhdistäminen taloudellisesti kannattavaan liiketoimintaan on meille itsestäänselvyys. Siksi käytämme tuotannolle tärkeitä resursseja kuten raaka-aineita, vettä, energiaa ja ilmaa ympäristöä säästäen. Kirjan valmistus on lähtökohtaisesti energiaintensiivinen prosessi, joka kuluttaa paljon sähköä. Hankinnoissamme panostamme mahdollisimman energiatehokkaisiin ja raaka-aineita säästäviin laitteisiin. Olemme huomanneet, että panostamalla energiatehokkuuteen säästämme parhaiten resursseja, ja tältä pohjalta olemme kehittäneet yrityksemme energiapolitiikan.

  Energiapolitiikallamme yrityksemme sitoutuu vähentämään erityisesti tuotannosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä ja energiankulutusta kestävästi ja pysyvästi pitäen kiinni lainmukaisista vaatimuksista sekä omista tavoitteistamme. Yritysjohdon vuosittain asettamat energiatavoitteet perustuvat vuoden 2013 kulutus- ja tuotantotilastoihin sekä tavoitteiden taloudelliseen kannattavuuteen. Varmistamme, että käytössämme on riittävät keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Vaadittavat puitteet luodaan hyödyntämällä nykyisiä johtamisrakenteita, ottamalla käyttöön energianhallintajärjestelmä sekä rakentamalla energiatiedonkeruujärjestelmä. Seuraamme, arvioimme ja parannamme jatkuvasti prosessiemme ja toimintamme energiatehokkuutta. Koko henkilöstömme tukema energiatiimi suunnittelee ja toteuttaa energiansäästötoimenpiteet, joiden tulokset analysoidaan ja arvioidaan säännöllisesti.

  Energiapolitiikkamme toteuttamiseksi jokaisen työntekijämme panos on välttämätön. Siksi pidämme huolen, että olennainen informaatio on koko henkilöstömme saatavilla ja sitoutamme työntekijämme energiatavoitteiden toteuttamiseen.

  Energiapolitiikka koskee yrityksemme kaikkia osa-alueita ja toimintoja tasevaatimusten rajoissa ja tähtää energiankulutuksen optimoinnin jatkuvaan parantamiseen.

 • Kaikilla BoD:n painamilla kirjoilla on FSC®-sertifikaatti (FSC-C105338).

  Se tarkoittaa, että käyttämämästämme paperista vähintään 70% on FSC-sertifiloitua paperia tai hyväksyttyä kierrätyspaperia ja loput enintään 30% täyttää FSC Controlled Wood Standard -vaatimukset.

  Tärkeimmät vaatimukset tällaisessa paperissa käytettävälle puulle ovat seuraavien välttäminen: 

  • laittomasti kaadettu puu
  • puu alueilta, joilla loukataan perus- tai kansalaisoikeuksia
  • puu  metsistä, joiden erityisen suojeluarvon metsätalous vaarantaa 
  • puu on peräisin luonnonmetsistä, jotka on muutettu viljelyalueiksi tai muiksi ei-metsätalousalueiksi 
  • puu metsistä, joiden puut ovat geeniteknisesti muutettuja puulajeja 

Kirjautuminen myBoD-tilille