kirjan toteutustapa

Jokainen uusi kirjaprojekti herättää kirjailijassa kysymyksen siitä, mikä toteutustapa kirjalle kannattaa valita. BoD tarjoaa monipuolisia toteutusvaihtoehtoja, eikä aina ole välttämättä ihan selkeää, mikä koon, paperin, sidonnan jne. yhdistelmä sopii omalle kirjalle parhaiten. Kirjasi ulkoasu ja helppolukuisuus ovat kuitenkin riippuvaisia siitä, mitkä toteutustavat valitset – ja näin ollen toteutus vaikuttaa myös kirjasi menestykseen. Ennen kuin valitset useista toteutusvaihtoehdoista yhdistelmän omalle kirjaprojektillesi, suosittelemme käymään läpi alla olevan yleiskatsauksen kirjan osista, niiden merkityksestä ulkoasuun sekä BoD:n valikoimasta.

Kirjan sisuksen taitto
Kirjan sisus tarkoittaa koko sisältöä ensimmäisestä tyhjästä sivusta viimeiseen sivuun. Taitolla tarkoitetaan sitä, miten teksti ja mahdolliset visuaaliset elementit, kuten kuvat, on aseteltu sivulle. Vinkki: kurkista kirjahyllyssä oleviin teoksiin ja katso, miten sisuksen taitto on tehty. Kirjoista näet myös, että sivujen laskenta alkaa aina ensimmäisestä lehdestä, vaikka nimiösivuja (normaalisti sivut 1-4) ei ole numeroitu.

Kirjan kansi
Jokaisella kirjalla pitäisi olla harkiten suunniteltu kansi, sillä se antaa tärkeän ensivaikutelman kirjasta ja kertoo mahdolliselle lukijalle paljon siitä, mitä kirja käsittelee. Kansi koostuu etu- ja takakannesta sekä kirjan selästä. Kannen koko ja selän leveys ovat täysin riippuvaisia valitusta toteutustavasta ja sivumäärästä. Käytä BoD:n kansilaskuria mitoittaaksesi oman kansitiedostosi oikein. Vaihtoehtoisesti voit käyttää easyCover-kansityökalua omalla käyttäjätililläsi, jossa valitset lukuisista kansipohjista ja -väreistä kirjallesi sopivan. Tarjoamme kannen valmistukseen myös ammattimaisia palveluita, jolloin graafikko suunnittelee kannen ja tekee sinulle painovalmiin kansitiedoston.

Kirjan koko
Kirjan koon valinta riippuu pitkälti sen sisällöstä ja tekstin pituudesta. Saat neuvoja ja inspiraatiota kuvagalleriastamme, jossa kaikki koot ovat esitelty erikseen. Näin saat kuvan siitä, mitä eroa kirjan kokovaihtoehdoilla on.

Paperilaatu
Sopivan paperilaadun valitseminen perustuu suurimmalta osin siihen, minkälainen kirjasi sisältö on. Kaunokirjallisille teksteille kannattaa yleensä valita kermanvalkoinen paperi lukumukavuuden lisäämiseksi – näin tekstin ja taustavärin kontrasti ei ole liian suuri. Valokuvat ja graafiset elementit näyttävät parhailta valkoisella 90 g, 120 g tai 200 g valkoisella paperilla.

Kansityyppi
Voit valita, haluatko julkaista pehmeäkantisen kirjan, kovakantisen kirjan, rengaskirjan vai vihon hakasnidonnalla. Kovakantiset kirjat voidaan toteuttaa suoralla tai pyöristetyllä selällä. Mikäli kirjasi selkä on kapea, kannattaa valita suora selkä, kun taas paksumpiin kirjoihin voi valita pyöristetyn selän. Kannen on ensikädessä tarkoitus suojata kirjan sisusta ja koristaa teosta. Se määrittää myös sen, miten kirjaa voi käsitellä – eli onko teos esimerkiksi helposti kuljetettava ja joustava vai tukeva ja kestävä. BoD:n kansityypit näet täällä.

Sidontatapa
Riippuen kirjan kansityypin valinnasta on kirjalla eri sidontatapoja. Pehmeäkantiset kirjat sidotaan liimasidonnalla, kovakantisille kirjoille voidaan käyttää joko liima- tai lankasidontaa. Vihko sidotaan hakasnidonnalla ja rengaskirjoissa kirjan selkä koostuu metallirenkaista, jotka pitävät kannen ja sivut yhdessä. BoD:n sidontatavat näet täällä.

Laminointi
Pehmeä- ja kovakantisille kirjoille, vihoille sekä rengaskirjoille voit valita kolmesta eri laminointitavasta joko matan, kiiltävän tai kohokuvioidun. Laminoinnilla on vaikutusta sekä kirjan ulkonäköön, että siihen, miltä se tuntuu kädessä.

Suojapaperi
Kovakantisille kirjoille voi myös lisätä suojapaperin, joka käännetään kirjan etu- ja takakannessa ulkoreunan ympärille. Osat, jotka kääntyvät kannen ympärille, kutsutaan liepeiksi.

Suojapaperin liepeet
Liepeet yhdistävät suojapaperin kanteen ja pitävät nämä osat yhdessä. Suojapaperiin painatetaan kirjan kansikuva ja teksti ja liepeisiin voi esimerkiksi lisätä kirjailijaesittelyn.

Kansipaperi
Kansipaperia käytetään siinä tapauksessa, jos kovakantisella kirjalla on suojapaperi. Silloin itse kova kansi, eli osa joka jää suojapaperin alle, päällystetään kansipaperilla. Kansipaperille on viisi eri värivaihtoehtoa ja kirjan sekä kirjailijan nimi voidaan painaa mustalla. 

Lukunauha
Kovakantiset kirjat pyöristetyllä selällä ja suojapaperilla saavat myös lukunauhan, jonka väri on mukautettu kansipaperin värin mukaisesti. Jos kyseessä on kovakantinen kirja pyöristetyllä selällä ilman suojapaperia, on lukunauha aina valkoinen.

Kapiteelinauha
Kovakantisissa kirjoissa on mustavalkoinen kapiteelinauha, joka vahvistaa kirjan rakennetta sisuksen ja kannen selän välissä.

Kirjan toteutusPainotiedoston valmistus

Painovalmiin sisus- tai kansitiedoston valmistus vaatii muutamia asetuksia parhaan mahdollisen painotuloksen saavuttamiseksi. Jos huolehdit itse kirjasi toteutuksesta, suosittelemme, että tutustut näihin ohjeisiin. Halutessasi voit antaa kirjasi taiton ja kannen suunnittelun myös ammattilaisten hodiettavaksi. Lisätietoja löydät täältä.

Sivujen asetukset
Ensimmäiseksi sinun tulisi ilmoittaa käyttämäsi teksti- tai taitto-ohjelmalle, miten sivut tulisi asetella: niin, että sisempi ja ulompi reuna vaihtelee parillisten ja parittomien sivujen välillä. Word-ohjelmassa voit tehdä tämän peilikuva-asetuksen kohdassa Sivun asetukset. Vältä kuitenkin kaikkia asetuksia, jotka sisältävät kaksi sivua yhdelle lehdellä, sillä jokaisen sivun pitää olla tiedostossa yksittäisenä.

Tyhjät sivut
Kun teet tiedostostasi PDF:n, huomioi asetuksissa, että myös tyhjät sivut (lopussa) sisällytetään tiedostoon, jotta sivumäärä on jaollinen neljällä. Mikäli toimitat meille käsikirjoituksesi paperimuodossa, lisää tarvittaessa tyhjiä sivuja.

Lisää ohjeita sivujen asetuksiin ja kirjan taittoon Word-ohjelmalla.

Sivunumerot
Kun taitat kirjasi sisusta Wordilla, ota huomioon, että vasemmanpuoleiset sivut ovat parittomia ja oikeanpuoleiset parillisia sivuja. Jos haluat, että sivunumerot ovat aina sivun ulkoreunalla, ota huomioon se tehdessäsi taittoa. Blogistamme löydät yksityiskohtaiset ohjeet sivunumeroiden lisäämiseen.

Nimiösivut
Nimiösivut koostuvat kirjan sisuksen neljästä ensimmäisestä sivusta, jotka ovat ns. likanimiö (ensimmäinen sivu), ensimmäisen sivun kääntöpuoli, nimiösivu ja julkaisutietosivu. Esimerkiksi julkaisutiedot ovat pakollinen osa kirjaa ja niiden pitäisi aina olla sijoitettuna kirjan nimiösivuille. Nimiösivuille ei lisätä sivunumeroita.

Lisätietoa nimiösivujen rakenteesta.

Kirjan nimiösivutkuvat ja grafiikat

Kaikki tarinat eivät koostu yksinomaan tekstistä. Usein käytetään myös kuvia, grafiikoita ja värejä, jotka täydentävät kirjan kertomusta. Olemme koonneet tärkeimmät säännöt ja vinkit kuvien ja värien käsittelyyn.

Kuvat ja grafiikat
Kuvia ja graafisia elementtejä voi ongelmitta lisätä kirjan sisukseen digitaalipainossa, mikäli kuvan laatu on tarpeeksi korkea. Väri- ja harmaakuvien resoluution tulisi olla vähintään 300dpi, viivapiirrosten vähintään 1200dpi. Mikäli skannaat kuvia (esim. piirroksia tai vanhoja valokuvia), aseta skannatessa skannerin asetukset niin, että kuvien resoluutio on mahdollisimman korkea.

Väritilat: RGB ja CMYK
Digitaaliset kuvat, olipa ne otettu digitaalikameralla tai skannattu, ovat yleensä RGB-väritilassa. Suosittelemme, että jätät kuvasi RGB-väritilaan, etkä muuta niitä CMYK-väritilaan. BoD muuntaa lähettämäsi painomallin vasta juuri ennen painoa CMYK-tilaan kulloinkin käytettävän painokoneen asetusten mukaisesti ja huolehtii siten siitä, että kuvatiedostot säilyvät käytetystä koneesta riippumatta. Mikäli kuvasi kuitenkin ovat jo CMYK-väritilassa, älä muuta niitä RGB-väritilaan, vaan varmista, että ne on profiloitu (mieluiten ISOcoated_V2 (Fogra39)).

 

Lisätietoa kuvista, grafiikoista ja väriasetuksista.

Standard- ja Premium -paino
Kun lisäät kirjaasi värisivuja, voit valita Standard- ja Premium -painolaadun välillä. Standard-painoa suosittelemme mustavalkoisille kirjoille sekä teoksille, joissa on pieni määrä kuvia ja joiden painokulut halutaan pitää alhaisina. Jos kirjasi sisältää suuren määrän kuvia ja toteutat sen rengaskirjana tai valitset 120g tai 200g paperin, voit valita Premium-painon, jolloin värit toistuvat erityisen kirkkaina painetussa kirjassa. Valitset haluamasi painotavan myBoD-käyttäjätililläsi kirjaprojektia toteuttaessasi.

Harmaat pinnat
Mikäli sivut sisältävät harmaita pintoja, valitse harmaasävy, jossa on vähintään 20 % mustaa väriä, ei sen vaaleampaa. Mikäli grafiikat sisältävät piirakkakaavioita tai vastaavia grafiikoita, suosittelemme, että harmaasävynporrastus on vähintään 20 %, jotta eri osiot erottuvat selkeästi.remium-painon, jolloin värit toistuvat erityisen kirkkaina painetussa kirjassa.

Leikkuuvara
Mikäli sijoitat kirjan sivun reunaan asti ulottuvia elementtejä, kuten kuvia, jokaiseen reunaan on jätettävä viisi millimetriä leveä leikkuuvara. Kuva tai muu elementti jatkuu aivan sivun reunaan ast, eli yli leikkuuvaran. Leikkausmerkinnät eivät kuitenkaan saa olla tiedostossa näkyvissä, mutta PDF-tiedostossa tulee olla viiden millimetrin vara joka sivulla. Formaatissa 12 x 19 cm olevan kirjan sivu olisi siis leikkuuvaroineen 13 x 20 cm.


Julkaisutiedot

Jokaiseen kirjaan, joka julkaistaan eli se tulee kirjakauppamyyntiin, tulee lisätä julkaisutiedot. Tässä näytämme, mistä tiedoista julkaisutiedot koostuvat ja miten merkinnät tehdään. 

FSC®-logo
Jätä julkaisutietosivun yläosaan tilaa, sillä BoD painaa logon automaattisesti kirjaasi. 

Tekijänoikeusmerkintä
Merkintä koostuu julkaisuvuodesta ja oikeuksien haltijan nimestä (eli esim. sinä itse, kirjan julkaisija jne), eli  esimerkiksi © 2019 Kaisa Kirjailija

Merkintä kustantajasta ja valmistajasta
Jos käytät kirjassasi BoD:lta saatua ISBN-tunnusta, tee merkintä näin:

Kustantaja: BoD – Books on Demand, Helsinki, Suomi

Valmistaja: BoD – Books on Demand, Norderstedt, Saksa

ISBN: 978-952-80-xxxx-x

Jos käytät omaa ISBN-tunnusta, laita kustantajan paikalle oman kustantamosi nimi.  

ISBN-tunnus
Saat yksilöllisen ISBN-tunnuksen toteuttaessasi kirjaasi myBoD-käyttäjätililläsi. 

Kirjautuminen myBoD-tilille