Käyttöehdot

Books on Demand GmbH:n sivujen käyttämiseen verkkosivulla www.bod.fi

Versio 9.2.2021


1. Käyttöehtojen soveltaminen

1.1. Seuraavia käyttöehtoja sovelletaan Books on Demand GmbH:n, In der Tarpen 42, 22848 Norderstedt (jäljempänä ”BoD”), ylläpitämään verkkosivuun www.bod.fi (jäljempänä ”BoD-verkkosivut”). BoD-verkkosivuja tai BoD-palveluja käyttämällä käyttäjä hyväksyy, että käyttöehdot pätevät hänen ja BoD:n välillä.

1.2. ”Sisällöt” koskee näiden käyttöehtojen tarkoituksen mukaan kaikenlaisia teksti-, materiaali- ja mediatyyppejä ja -muotoja, kuten esim. esitelmiä, kuvia, valokuvia, kansikuvia, asiakirjoja, logoja, merkkejä, graafisia esityksiä, kirjoituksia ja ohjelmistoja sekä digitaalisia latauksia, tiedostoja, tietoja ja tietokokoelmia.

Näiden käyttöehtojen säännöt eivät kuitenkaan koske sellaisia asiakkaan sisältöjä, joiden osalta asiakkaan ja BoD:n välillä tehdään erillinen sopimus (esim. kirjailija- ja kirjasopimus) (jäljempänä ”teokset”).


2. Kirjautuminen, asiakastili, BoD-palvelut, lisäsopimukset

2.1. BoD tarjoaa kaikille käyttäjille mahdollisuuden hakea maksutta BoD-verkkosivujen sisältöjä, pyytää tiedotusmateriaalia ja tilata uutiskirje.

2.2. Tiettyjen BoD:n verkkosivuillaan tarjoamien palvelujen käyttö edellyttää kirjautumista ja tarvittaessa asiakastilin luomista. Käyttäjä tarvitsee tätä varten sähköpostiosoitteen ja salasanan, jonka hän määrittää itse. Kirjautuminen ja asiakastilin luominen www.bod.fi-verkkosivulla on mahdollista vasta sitten, kun nämä käyttöehdot on hyväksytty.

2.3. Henkilöt, jotka eivät ole vielä täyttäneet 18 vuotta, eivät saa luoda asiakastiliä.

2.4. Kirjautumisen yhteydessä BoD:n ja rekisteröityneen käyttäjän (jäljempänä ”asiakas”) välillä muodostetaan ensin maksuton, erityisesti näiden käyttöehtojen sääntöihin perustuva sopimussuhde.

2.5. Asiakkaalla on mahdollisuus käyttää seuraavia BoD:n palveluja (jäljempänä yhdessä ”BoD-palvelut”):

a. antaa toimeksianto teoksiensa julkaisemiseen verkkosivulla my.bod.fi, antaa toimeksianto sen teoksien painamiseen, tehdä kirjatilauksia sekä antaa toimeksiantoja markkinointipalveluista;

b. tilata maksuttomia arvostelukappaleita median edustajana sähköpostitse osoitteesta lehdisto@bod.fi. Lisätietoja median edustajille löytyy bod.fi/lehdisto;

c. ostaa kirjoja ja tehdä arvioita niiden sisällöstä kirjoitusten muodossa kirjakauppa.bod.fi-verkkosivulla.

2.6. Yksittäisten, osittain myös maksullisten BoD-palvelujen käyttämiseksi on tarpeen vaatiessa solmittava lisäsopimuksia, jotka näytetään asiakkaalle jokaisen tilausprosessin aikana ja jotka asiakas solmii erikseen. Kyseisten erikseen solmittavien sopimusten säännöt ovat etusijalla näiden käyttöehtojen sääntöihin nähden, mikäli ne eroavat näiden käyttöehtojen säännöistä.


3. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet, lisenssi, vastuun raukeaminen

3.1 Asiakas sitoutuu antamaan oikeat henkilötietonsa. Väärän henkilöllisyyden käyttäminen rekisteröitymisen yhteydessä on erityisesti kielletty. Rekisteröintitietojen muutoksista on ilmoitettava välittömästi BoD:lle (kirjeitse tai sähköpostilla kohdassa 5.2 ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen). Asiakas voi tarkastella ja päivittää rekisteröintitietojaan asiakastilillään.

3.2. Asiakas varmistaa, että asiakastilin käyttäjänimeä ja salasanaa käsitellään luottamuksellisesti. Asiakas on vastuussa niiden käytöstä sekä BoD:lle että kolmansille tahoille. Mikäli aasiakkaan käyttäjänimeä tai salasanaa käytetään luvatta, asiakas ilmoittaa siitä viipymättä BoD:lle.

3.3. Jokainen asiakas on vastuussa BoD-verkkosivuille asettamastaan sisällöstä.

3.4. Asiakas sitoutuu siihen, että hän ei aseta BoD-verkkosivuille sisältöjä, jotka

a. sisältävät kirjoituksia, joita voidaan pitää piilomainontana;

b. eivät liity millään tavalla BoD:hen tai BoD:n suoritteisiin;

c. käsittelevät BoD:n kilpailijoiden tuotteita tai palveluja, etenkin jos kyse on kilpailijoita koskevasta negatiivisesta kirjoittelusta;

d. ovat asiattomia, valheellisia, loukkaavia, kunniaa loukkaavia, halventavia, panettelevia, rasistisia, ihmisarvoa alentavia, siveettömiä, säädyttömiä tai pornografisia tai kolmansien yksityisyyttä loukkaavia tai muulla tavalla oikeutta loukkaavia tai rangaistavia;

e. loukkaavat kolmansien oikeuksia, etenkin patentti-, tekijän-, tavaramerkki-, lähi- ja tunnusmerkkioikeuksia ja/tai henkilöoikeuksia;

f. sisältävät viruksia tai muita tietokoneohjelmia, jotka voivat vaikuttaa vieraiden tietokoneiden toimintaan.

g. ovat kyselyitä, ketjukirjeitä tai joukkoposteja;

h. on erityisesti tarkoitettu käyttäjien henkilökohtaisten tietojen keräämiseen, tallentamiseen tai käyttämiseen liiketarkoituksessa; ja/tai

i. poliittisten, maailmankatsomuksellisten tai uskonnollisen vakaumuksen levittämiseen.

3.5. Asiakas takaa BoD:lle ja huolehtii siitä, että hänellä on kaikkina aikoina kaikki oikeudet BoD-verkkosivuille asettamiinsa sisältöihin.

3.6. BoD ei vastaa asiakkaan julkaisemien sisältöjen oikeellisuudesta, laadusta tai täydellisyydestä. Asiakkaan laatimien sisältöjen julkaiseminen ei kuvasta BoD:n mielipiteitä, erityisesti BoD ei ota kyseisiä sisältöjä omakseen.

3.7. Asiakas myöntää BoD:lle alueellisesti, ajallisesti ja sisällöllisesti rajoittamattoman, peruuttamattoman, ei-yksinomaisen ja vastikkeettoman oikeuden asiakkaan BoD-verkkosivuille asettamien sisältöjen maailmanlaajuiseen hyödyntämiseen (lisenssi). Tämä koskee erityisesti myös oikeutta työstää, muuttaa, kehittää edelleen, yhdistää, muodostaa johdettuja teoksia, jäljentää, monistaa, lähettää, toimittaa edelleen, julkaista, saattaa yleisön saataviin, siirtää käyttöoikeuksia kolmansille ja antaa alilisenssejä kolmansille kulloinkin ilman oikeutta hyvitykseen tai riippumatta siitä, onko tämä tapahtunut kaupallisista, ei-kaupallisista tai muista syistä. Asiakkaalla on oikeus julkaista sivuille asettamiaan sisältöjä myös muualla.

3.8. Asiakas vapauttaa BoD:n kaikista vaatimuksista, joita kolmannet voivat esittää BoD:tä kohtaan asiakkaan BoD-verkkosivuille asettamien sisältöjen johdosta (esim. asiakkaan kirjoittamat kannanotot). BoD:llä on oikeus käyttää juridista apua kyseisen kaltaisia vaatimuksia vastaan. Asiakas tukee BoD:tä tällaisten vaatimusten torjumisessa, erityisesti luovuttamalla kaikki puolustukseen vaadittavat tiedot asianmukaisessa muodossa. Asiakas on velvollinen korvaamaan vahingon, joka BoD:lle syntyy kolmansien vaatimusten vuoksi. Tämä koskee myös kohtuullisia oikeusprosessista aiheutuneita kuluja.


4. Tietosuoja

Kaikki tiedot, jotka asiakas antaa BoD:lle rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin, sekä kaikki muut tiedot ja materiaalit, jotka asiakas antaa BoD:n haltuun, ovat BoD:n tietosuojasääntöjen alaisia. Kulloinkin voimassa oleva versio tietosuojasäännöistä on luettavissa BoD:n tietosuojaselosteesta.


5. Asiakastiedot, uutiskirje

5.1. BoD lähettää asiakkaalle säännöllisesti ajankohtaisia tietoja BoD-palveluista sähköpostilla, puhelimitse, uutiskirjeenä tai muussa muodossa, mikäli asiakas on antanut suostumuksensa tähän.

5.2. Asiakas voi peruuttaa sähköpostimuotoisen uutiskirjeen tilauksen napsauttamalla tähän tarkoitettua, sähköpostiviestistä löytyvää linkkiä. Kaikissa muissa tapauksissa asiakas voi lähettää peruutuksen, joka sisältää tiedot siitä, mitä peruutus koskee, joko sähköpostitse osoitteeseen

info@bod.fi

tai postitse osoitteeseen

Books on Demand GmbH
Mannerheimintie 12 B
00100 Helsinki


6. Tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja muut immateriaaliset oikeudet

6.1. BoD:n BoD-verkkosivuilla julkaisemat sisällöt on suojattu immateriaalioikeuksin eli teollisoikeuksilla, kuten esim. tekijänoikeuksilla, moraalisilla oikeuksilla, tavaramerkki- ja tunnusmerkkioikeuksilla sekä muilla oikeuksilla.

6.2. BoD-verkkosivujen käyttäjillä ja/tai asiakkailla ei ole ilman BoD:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta oikeutta, kokonaan tai osittain, monistaa, kopioida, julkaista verkossa tai muulla tavalla, lähettää, tallentaa, siirtää tai työstää BoD-verkkosivujen sisältöjä eikä erityisesti käyttää niitä kaupallisiin tarkoituksiin (esim. mainonta).

6.3. Kukin BoD-verkkosivujen sisältöjen kokonaan tai osittain tapahtuva monistaminen edellyttää BoD:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Käyttäjän tai asiakkaan on merkittävä moniste selvästi seuraavalla Copyright-merkinnällä.

„© Books on Demand GmbH“.


7. Takuu, vastuu

7.1. BoD ei myönnä takuuta BoD-palvelujen jatkuvasta käytettävyydestä ja voi käyttää teknisten töiden tekoon vapaasti määritetyn ajan.

7.2. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia BoD:ltä vahingonkorvausta. Poikkeuksena tästä ovat:

a. asiakkaan vahingonkorvausvaatimukset, jotka perustuvat kuolemantuottamukseen, ruumiinvamman tuottamiseen, terveyden vaarantamiseen tai oleellisen sopimusvelvoitteen (perusvelvoitteen) rikkomiseen sekä

b. vastuu muista vahingoista, jotka perustuvat BoD:n, sen laillisen edustajan tai avustajan aiheuttamiin tahallisiin tai törkeisiin velvoiterikkomuksiin. Oleellisia sopimusvelvoitteita ovat sellaiset velvoitteet, joiden täyttäminen on välttämätöntä, jotta sopimuksen tavoite voidaan saavuttaa.

7.3. Kun kyseessä on oleellisten sopimusvelvoitteiden rikkominen, vastaa BoD vain sopimuksessa määritellyistä, odotettavissa olevista vaurioista, mikäli ne aiheutuivat vähäisestä huolimattomuudesta. Edellisessä lauseessa säädetty vastuurajoitus ei päde, mikäli kyseessä on asiakkaan vahingonkorvausvaatimukset kuolemantuottamuksesta, ruumiinvamman tuottamisesta tai terveyden vaarantamisesta.

7.4. Kohtien 7.2 ja 7.3 vastuurajoitukset ovat voimassa myös BoD:n laillisten edustajien ja avustajien hyväksi, jos vaatimukset esitetään suoraan heille.

7.5. Kaikki näissä käyttöehdoissa mainitut vastuuvapaudet ja -rajoitukset, vapautukset sekä muut rajoitukset pätevät myös näiden käyttöehtojen päättymisen jälkeen.


8. Sopimuksen purkaminen ja asiakastilin lopettaminen

8.1. BoD pidättää itselleen oikeuden poistaa BoD-verkkosivuilta asiakkaan sinne asettamia sisältöjä syitä ilmoittamatta.

8.2. BoD pidättää itselleen oikeuden sulkea, rajoittaa tai irtisanoa asiakkaan asiakastili tai BoD-verkkosivujen käyttöoikeus koska tahansa ilman aiempaa ilmoitusta ja oman harkintansa mukaan, jos asiakas on rikkonut näitä käyttöehtoja tai rikkomuksesta on perusteltu epäilys, tai jos BoD-verkkosivujen, sisällön tai BoD-palvelujen käyttäminen asiakkaan toimesta voi vahingoittaa BoD:n järjestelmiä tai muita BoD:n teknisiä laitteita. Tämän lisäksi näiden käyttöehtojen rikkominen voi täyttää rikoksen tunnusmerkit ja johtaa siviilioikeudellisiin toimiin ja vahingonkorvausvaatimuksiin sekä syytteeseen asettamiseen.

8.3. Mikäli asiakas rikkoo jotakin näissä käyttöehdoissa mainittua asiakkaan velvollisuutta olennaisesti tai huomautuksesta huolimatta, pidättää BoD itselleen oikeuden peruuttaa pysyvästi asiakkaan oikeus käyttää BoD-verkkosivuja. Oikeus vahingonkorvausvaatimuksiin pysyy voimassa.

8.4. Muut asiakkaan ja BoD:n väliset sopimussuhteet, erityisesti kirjailija-, kustannus- ja/tai kirjasopimuksissa määritetyt, jäävät asiakastilin ja/tai BoD-verkkosivuille kirjautumista koskevien oikeuksien ja/tai verkkosivujen käyttöoikeuksien purkamisen jälkeen voimaan.


9. Käyttöehtojen muuttaminen

BoD:n kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot pätevät. Kyseiset voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa verkkosivulla www.bod.fi

10. (Sähköinen) viestintä

Asiakas hyväksyy, että BoD voi jättää ja lähettää asiakkaalle laillisesti merkityksellisiä selvityksiä sähköpostitse, faksilla tai kirjeitse ajantasaiseen, asiakkaan tilitietojen yhteyteen tallennettuun sähköpostiosoitteeseen, faksinumeroon tai postiosoitteeseen.


11. Muuta

Nämä käyttöehdot ja kaikki riita-asiat, jotka perustuvat BoD-verkkosivujen ja BoD-palvelujen käyttöön tai liittyvät siihen, ovat Saksan liittotasavallan lainsäädännön alaisia. Sopimukseen ei sovelleta kansainvälisen yksityisoikeuden eikä YK:n kauppaoikeuden määräyksiä. Tämä ei vaikuta sen maan pakollisiin säännöksiin, jossa käyttäjällä tai asiakkaalla on vakituinen asuinpaikka. BoD ei ole velvollinen eikä halukas osallistumaan riitojenratkaisumenettelyihin kuluttajariitalautakunnassa. Jos käyttäjä tai asiakas on liikkeenharjoittaja, BoD-verkkosivustojen ja BoD-palvelujen käytöstä johtuvien tai niihin liittyvien riitojen ratkaisemispaikka on Hampuri.

BoD Instagram:ssaTilaa BoD UutiskirjeBoD YoutubessaBoD Facebook:ssa