Kirjojen kirjoittaminen ja julkaiseminen omakustanteena kukoistaa

Poikkeukselliset ajat sitovat suomalaiset viettämään aikaa kotona ja moni käyttää aikaansa esimerkiksi kirjoittamiseen. Euroopan johtavan julkaisupalvelun BoD:n – Books on Demandin kautta julkaistiin tämän vuoden maaliskuussa 35 % enemmän uusia kirjoja kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. BoD:n viime vuoden lopulla tekemästä omakustantajatutkimuksesta käy ilmi, että omakustantajat toimivat teoksiaan julkaistessa yhä ammattimaisemmin. Suomalaisia motivoi kirjoittamiseen vahvimmin henkilökohtainen kehittyminen, tiedon jakaminen ja lukijoiden viihdyttäminen.

BoD toteutti viime vuoden lopulla neljättä kertaa kattavan tutkimuksen omakustantajien parissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää muun muassa omakustantajien motivaatioita sekä saada tietoa heidän toimintatavoistaan kirjan toteutuksessa, julkaisussa ja markkinoinnissa. Tutkimuksesta käy ilmi, että suomalaiset omakustantajat julkaisevat niin romaaneja ja novelleja kuin tietokirjoja, opaskirjoja ja elämäkertoja. Tämä peilaa hyvin myös motivaatiota kirjoittamiseen ja kirjan julkaisemiseen. Suomalaisia omakustantajia motivoi vahvimmin henkilökohtainen kehittyminen. Hyvin tärkeää on myös valistaminen ja tietämyksen lisääminen jostakin tietystä aiheesta sekä tiedon jakaminen, toisaalta halutaan myös tarjota lukijoille viihdykettä. 

 

Omakustantajat panostavat ammattimaiseen toteutukseen

Ammattimainen ja huoliteltu toteutus ovat tärkeitä tekijöitä kirjan menestykselle. Esimerkiksi kirjallisuudenlajiin sopiva, ammattitaidolla toteutettu kansi herättää todennäköisemmin lukijan mielenkiinnon ja antaa kirjasta positiivisen vaikutelman. Suuri osa omakustantajista huomioi tämän ja jo lähes puolet, 46 % suomalaisista omakustantajista, käyttää kirjan toteutuksessa ulkopuolista apua. Useimmiten ulkopuolista apua käytetään nimenomaan kirjan kannen suunnittelussa (74 % suomalaista) ja kirjan sisuksen taitossa (63 % suomalaisista). Ammattilaisen apuun turvautuvien määrä on huomattavasti korkeampi kuin edellisessä, vuonna 2016 tehdyssä tutkimuksessa, jolloin noin kolmannes suomalaisista omakustantajista, 31 %, käytti ulkopuolista apua. Ammattimaiseen toteutukseen panosti myös BoD-kirjailija Inna Airola, jonka fantasiatodellisuuteen sijoittuvan Kaaren kertomus -romaanitrilogian kaikki osat ovat käyneet kustannustoimittajalla. ”Omaa tekstiä on mahdotonta nähdä objektiivisesti, näki sen sitten liian hyvänä tai huonona. Omakustanteen kustannustoimittaminen on mielestäni seikka, johon omakustantajan ehdottomasti kannattaa panostaa”, toteaa Airola.

Ei vähimmäispainosmäärää, ei taloudellista riskiä

Omakustantaminen tarjoaa kirjailijoille vapauden julkaista teoksiaan helposti ja nopeasti saada ne laajojen myyntikanavien ansiosta lukijoiden saataville. BoD:n kirjat painetaan tilauksesta, yhdestä kappaleesta alkaen, eikä vähimmäispainosmäärää ole. Myös itse julkaiseminen on edullista, kirjan saa jälleenmyyntiin edullisimmillaan 69 euron kertamaksulla, joten kirjailijan taloudellinen riski on minimaalinen. 

Nämä seikat painoivat myös helsinkiläisen tietokirjailija Tomi Pyyhtiän valitessa julkaisukanavaa kirjalleen Digiajan johtajan käsikirja. Hän valitsi BoD:n, vaikka hän sai tarjouksia julkaisuun myös perinteisiltä kustantamoilta. ”BoD:lta sain haluamaani ammattitaitoista palvelua kirjan toteutukseen ja kattavat myyntikanavat. BoD:n tarvepainatus edustaa minulle modernia tapaa julkaista ja painaa kirjoja vasta tilauksesta ilman ennakkoinvestointeja ja taloudellista riskiä,” kertoo Pyyhtiä. 

Tutkimus tehtiin verkossa ja siihen osallistui yhteensä lähes 3230 kirjailijaa kahdeksasta Euroopan maasta BoD:n markkinoilta eli Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Saksasta, Itävallasta, Sveitsistä, Ranskasta ja Espanjasta. Suomesta vastaajia oli 280. Tutkimus toteutettiin 19.8. – 16.9.2019 välisenä aikana. BoD toteutti ne tieteellisessä yhteistyössä eteläsaksalainen Erdingin kauppakorkeakoulun kanssa. 

Lisätietoja BoD:n Euroopan laajuisesta omakustantajatutkimuksesta täällä.

 

BoD™ - Books on Demand GmbH - on digitaalisen kirjanjulkaisun markkina- ja teknologiajohtaja Manner-Euroopassa ja omakustannepalveluiden edelläkävijä. Suomessa yritys on toiminut vuodesta 2007. BoD tarjoaa niin kirjailijoille kuin kustantamoille mahdollisuuden julkaista oma kirjansa sekä painettuna että e-kirjana ja huolehtii välityksestä kirjakaupoille ja kirjastoille. Kirjan ja e-kirjan saa myyntiin edullisimmillaan 69 euron kertamaksulla. Taloudellinen riski on minimaalinen, sillä digitaalipainon ansiosta kirjoja ei tarvitse painaa varastoon, vaan ne painetaan vasta tilauksesta, yhdestä kappaleesta alkaen. BoD toimii Suomen lisäksi Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Ranskassa, Espanjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja kansainvälisesti sen yli 45 000 kirjailijaa ja reilut 2600 kustantamoasiakasta hyötyvät maailmanlaajuisista myyntikanavista, jotka sisältävät kaikki tärkeimmät kirjakaupat ja verkkokirjakaupat. Kirjailijalla on vapaus päättää itse kirjan sisällöstä, toteutustavasta ja hinnasta.  BoD tarjoaa kirjan toteutukseen myös ammattimaisia palveluita kuten kannen suunnittelu, sisuksen taitto ja kustannustoimitus. 

 

Lehdistön yhteydenotot:
Books on Demand GmbH
Saara Golombek
Mannerheimintie 12 B | 00100 Helsinki
Puh.: +49 173 52 78 478  
S-posti: saara.golombek@bod.fi

Alla oleva kuvamateriaali vapaasti käytettävissä toimituksellisiin tarkoituksiin.

Kuvalähteenä tulee mainita © BoD - Books on Demand GmbH

 

Download

Eurooppalaisten kirjailijoiden motivaatio kirjoittamiselle

Download

Suosituimmat kirjallisuudenlajit suomalaiskirjailijat

Download

Ulkopuolisen avun käyttäminen toteutuksessa - suomalaiskirjailijat

Kaaren_kertomus_Inna_Airola

Download

Inna Airola: Kaaren kertomus (Ensimmäinen osa)

Digiajan_johtajan_kasikirja_Pyyhtia

Download

Tomi Pyyhtiä: Digiajan johtajan käsikirja

Kirjautuminen myBoD-tilille